ارزش گمرکی چیست, TSC چیست ,گمرک ایران,گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش کالا,دفتر تعیین ارزش گمرک ایران,لیست کالاهای وارداتی گمرک ایران,نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا,محاسبه ارزش سیف کالا,ارزش سیف خودرو,سامانه جستجو ارزشی,نحوه استعلام ارزش گمرکی,ارزش گمرکی کالاهای وارداتی,تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی

ارزش گمرکی کالا TSC چیست؟

ارزش گمرکی کالا یا TSC نشان دهنده ارزش گمرکی کالا جهت محاسبه حقوق گمرکی و عوارض گمرکی و سود بازرگانی می باشد که به صورت درصدی از ارزش گمرکی کالا محاسبه می شود

ارزش گمرکی کالا به اختصار TSC نامیده می شود که مخفف Tariff Specification Code است

سامانه TSC پنجره ی دسترسی به بانک اطلاعاتی وسیعی از ارزش کالاهای تولیدی و بازرگانی می باشد که توسط گمرک ایران راه اندازی شده است

طراحی و بهره برداری از سامانه TSC در راستای تسریع و ایجاد رویه هماهنگ و یکسان گمرکی در تعیین ارزش کالا بوده است

این سامانه به صاحبان کالا و تجار امکان می‌دهد تا به ارزش‌های یکسان در سطح گمرکات دست یابند و از میزان پرونده‌های اختلافی به میزان چشمگیری کاسته شود

سامانه ارزش گمرکی کالا TSC

ارزش گمرکی چیست,TSC چیست,گمرک ایران,گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش کالا,دفتر تعیین ارزش گمرک ایران,لیست کالاهای وارداتی گمرک ایران,نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا,محاسبه ارزش سیف کالا,ارزش سیف خودرو,سامانه جستجو ارزشی,نحوه استعلام ارزش گمرکی,ارزش گمرکی کالاهای وارداتی,تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی,ارزش گمرکی کالای صادراتی,فهرست ارزش کالاهای صادراتی