کد تعرفه گمرکی چیست,تعرفه گمرکی 99 ,تعرفه کالاهای وارداتی چیست,عوارض گمرکی چیست,محاسبه تعرفه گمرکی,سود بازرگانی چیست,حقوق گمرکی چیست,تعرفه گمرکی چیست,اچ اس کد چیست, Hs Code چیست,اولویت کالاهای گمرکی,تعرفه وارداتی چیست,هزینه گمرکی چیست,دانلود کتاب تعرفه گمرکی,جدول تعرفه گمرکی,تعرفه گمرکی 1400 , Hs Code

تعرفه گمرکی بین المللی HS CODE چیست؟

مهم ترین اقدام قبل از ثبت سفارش ، پیدا کردن کد تعرفه گمرکی کالا یا hs code است که به وسیله کتاب مقررات صادرات و واردات و یا دفتر تعرفه گمرک و یا سایت می باشد که کتاب به صورت الکترونیکی است

اچ اس کد یا تعرفه گمرکی کالا شامل چهار بخش دو گانه می باشد مانند زیر:

11 22 33 44

شش رقم اول در سطح بین المللی ثابت است و دو رقم آخر در ایران به آن اضافه شده است به منظور شفاف شدن بیشتر کالا

دو رقم اول شماره فصل ، دو رقم دوم شماره عنوان ، دو رقم سوم شماره فرعی سطح بین المللی و دو رقم چهارم شماره فرعی در سطح داخلی است

کد تعرفه گمرکی یا اچ اس کد اظهار شده در اظهارنامه گمرکی بایستی با اطلاعات ثبت سفارش و نوع کالا یکسان و هماهنگ باشد

در صورت اختلاف و عدم همخوانی کد تعرفه گمرکی با کالا یا مشخصات ثبت سفارش ، نیاز به اصلاحیه دارد که زمان و هزینه بیشتری برای صاحب کالا به وجود می آورد

کد تعرفه گمرکی چیست,تعرفه گمرکی 99,تعرفه کالاهای وارداتی چیست,عوارض گمرکی چیست,محاسبه تعرفه گمرکی,سود بازرگانی چیست,حقوق گمرکی چیست,تعرفه گمرکی چیست,اچ اس کد چیست,Hs Code چیست,اولویت کالاهای گمرکی,تعرفه وارداتی چیست,هزینه گمرکی چیست,دانلود کتاب تعرفه گمرکی,جدول تعرفه گمرکی,تعرفه گمرکی 1400,Hs Code