تعریف بارنامه,انواع بارنامه,بارنامه چیست,بارنامه دریایی,بارنامه هوایی,بارنامه,هزینه بارنامه,نمونه بارنامه,عکس بارنامه,سامانه بارنامه,رهگیری بارنامه,دیدن بارنامه,بارنامه زمینی,اطلاعات بارنامه,شماره بارنامه چیست,پشت بارنامه چیست,بارنامه دریایی چیست,بارنامه هوایی چیست,قوانین بارنامه,بیمه بارنامه

تعریف بارنامه / بارنامه چیست؟

بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و بیانگر این است که کالاهایی که نوع ، کمیت و شرایط آن ذکر شده است ، برای حمل دریافت شده اند

بارنامه رسید کالا می باشد و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می شود

صدور بارنامه در صورت خسارت دیدن کالا، پشتوانه‌ای برای ارائه به بیمه جهت دریافت خسارت است

کرایه‌ای که حمل کننده ی بار دریافت می‌کند به صورت پیش کرایه و پس کرایه است

پیش کرایه مبلغی است که حمل کننده ، قبل از حرکت در مبدأ برحسب توافق دریافت می‌کند و پس کرایه مبلغی است که حمل کننده در مقصد دریافت می‌کند

در صورتی که حمل کننده ی کالا در مبدأ مبلغی را به عنوان پیش کرایه دریافت نکند ، کل مبلغ کرایه به عنوان پس کرایه به او داده می‌شود

از کل مبلغ کرایه که در هنگام صدور بارنامه توافق شده است ، مبلغی به عنوان کمیسیون از آن کسر می‌شود در واقع حمل کننده ی بار آن را پرداخت می‌کند

انواع بارنامه

انواع بارنامه متفاوت می باشد و با توجه به این که توسط چه وسیله ای حمل خواهد شد ، صادر می شود

بارنامه هوایی مربوط به حمل کالا با هواپیما است و در صورتی که قرار باشد کالا با کشتی حمل شود ، صدور بارنامه دریایی خواهد بود و در بارنامه زمینی نیز حمل به وسیله ی قطار ، کامیون و… خواهد بود و یا در صورتی که بارنامه ی حمل ، مرکب باشد ، حمل کالا ترکیبی از چند وسیله خواهد بود

مقررات بارنامه

تمامی قسمت‌های بارنامه باید به طور دقیق و کامل پر شود. نسخه‌های تهیه شده و پر شده ی بارنامه باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند. صدور بارنامه به صورت اینترنتی است و صدور آن به صورت دست نویس قابل قبول نیست همچنین در هنگام تکمیل بارنامه به صورت اینترنتی ، باید به کدهای مربوط به نوع کالا ، نوع بارگیر و … توجه شود

از یک بارنامه فقط می‌توان برای یک سفر استفاده کرد و همچنین نمی‌توان بارنامه را به اشخاص دیگر انتقال داد. تمامی اطلاعاتی که در بارنامه موجود است باید با اطلاعات ثبت شده در سایت صدور بارنامه مطابقت داشته باشد. بارنامه برای رانندگانی که دارای برگه‌ی فعالیت هستند ، باید صادر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود

کمیسیون باید بر اساس مصوبه از راننده دریافت گردد و از دریافت مبالغ غیرقانونی از راننده باید خودداری شود

بارنامه دریایی چیست؟

بارنامه دریایی به رسید تحویل بار جهت حمل و نقل دریایی از نقطه مبدا به نقطه مقصد با قوانین و مقررات دریایی گفته می شود

حمل و نقل دریایی را از مهم ترین روش حمل بار است زیرا 90 درصد از جابجایی‌های کالا در سطح بین المللی از طریق دریا انجام می‌شود

بارنامه هوایی چیست؟

بارنامه هوایی یا Airway Bill در واقع رسید تحویل بار جهت حمل و نقل هوایی از نقطه مبدا به نقطه مقصد با قوانین و مقررات هوایی گفته می شود

حمل و نقل هوایی به معنای انتقال بار توسط وسیله نقلیه هوایی است و در این روش با هواپیما و فرودگاه ارتباط داریم

عکس نمونه بارنامه

تعریف بارنامه,انواع بارنامه,بارنامه چیست,بارنامه دریایی,بارنامه هوایی,بارنامه,هزینه بارنامه,نمونه بارنامه,عکس بارنامه,سامانه بارنامه,رهگیری بارنامه,دیدن بارنامه,بارنامه زمینی,اطلاعات بارنامه,شماره بارنامه چیست,پشت بارنامه چیست,بارنامه دریایی چیست,بارنامه هوایی چیست,قوانین بارنامه,بیمه بارنامه,بارنامه سراسری چیست