تعطیلات رسمی دبی,تقویم دبی,ساعت کاری دبی,تعطیلات رسمی دبی 2020,تعطیلات امارات,روزهای تعطیل آخر هفته دبی,تعطیلات کریسمس در دبی چند روز است,تعطیلات ژانویه در دبی چند روز است,تعطیلات روز ملی امارات,لیست تعطیلات رسمی امارات,تعطیلات دبی,روز ملی امارات متحده عربی,تعطیلات دبی در عید قربان,کریسمس در دبی

تعطیلات رسمی دبی

تقویم دبی شامل تعطیلات رسمی دبی و تعطیلات آخر هفته دبی است و ساعت کاری دبی متغیر است و تعطیلات روز ملی امارات و تعطیلات کریسمس ، تعطیلات اصلی دبی است

ساعت کاری دبی معمولا 7:30 تا 14:30 است

تعطیلات رسمی دبی سال نوی اسلامی ، لیله المعراج و تولد حضرت محمد ، عید فطر و عید العزا ، روز ملی امارات که 2 دسامبر و روز الحاق که 6 آگوست است

روزهای تعطیل آخر هفته دبی و به صورت کلی امارات متحده عربی مدل مشابه غرب را در پیش گرفته است

زمان کاری دبی و تعطیلی دبی پنج شنبه عصر و جمعه می باشد

سفارت خانه و ادارات دولتی جمعه و شنبه تعطیل می باشند

نکته مهم اینکه ماه قمری هر سال به جلو می آید و تعطیلاتی که بر اساس ماه قمری است از یک هفته قبل اعلام می شود

تعطیلات رسمی دبی,تقویم دبی,ساعت کاری دبی,تعطیلات رسمی دبی 2020,تعطیلات امارات,روزهای تعطیل آخر هفته دبی,تعطیلات کریسمس در دبی چند روز است,تعطیلات ژانویه در دبی چند روز است,تعطیلات روز ملی امارات,لیست تعطیلات رسمی امارات,تعطیلات دبی,روز ملی امارات متحده عربی,,تعطیلات دبی در عید قربان,کریسمس در دبی