پروفرما چیست,پروفرما اینویس چیست,پروفرما,معنی پروفرما,نمونه پروفرما در ورد, Proforma Invoice ,پروفرم چیست,آموزش نوشتن پروفرما,طرز تهیه پروفرما,موارد مهم در پروفرما,نمونه پروفرمای فارسی,پیش فاکتور چیست,پروفرما در واردات کالا,پروفرما در ترخیص کالا,مندرجات پروفرما,مشاوره تهیه پروفرما,صدور پروفرما

پروفرما یا پیش فاکتور چیست؟

پروفرما یا پیش فاکتور یا همان proforma invoice سندی است که فروشنده جهت تایید سفارش خریدار صادر و با توجه به این سند ، خریدار قادر خواهد بود مجوزهای ثبت سفارش یا گشایش اعتبار را در کشور مقصد فراهم سازد

موارد استفاده از پروفرما یا پیش فاکتور :

الف) قیمت و شرایط فروش در پروفرما است که اگر خریدار قیمت کالا را قبول كند یك قرارداد محكم فروش بسته می شود و جهت خریدار صورتحساب تجارتی بعد از پیش فاكتور ارسال خواهد شد

ب) به همین روش ، پیش فاكتور برای مزایده یك قرارداد صادرات مورد استفاده قرار می گیرد

ج) خریدار خارجی ممكن است نیاز به ارائه پیش فاكتور به مقامات دولت در كشورش به منظور تحصیل مجوز واردات یا ارز خارجی برای پرداخت كالا داشته باشد

د) چنین صورتحسابی وقتی استفاده می شود كه صادر كننده پول نقد (قیمت كالا ) را همراه با سفارش می خواهد ، وقتی خریدار مطابق با پروفرما پیش فاكتور پرداخت می كند، صادركننده كالا را به همراه رسید برای او خواهد فرستاد

معنی پروفرما در اصل به معنی پیش فاکتور است که توسط فروشنده صادر می شود

دانلود نمونه پروفرمای فارسی

پروفرما چیست,پروفرما اینویس چیست,پروفرما,معنی پروفرما,نمونه پروفرما در ورد,Proforma Invoice,پروفرم چیست,آموزش نوشتن پروفرما,طرز تهیه پروفرما,موارد مهم در پروفرما,نمونه پروفرمای فارسی,پیش فاکتور چیست,پروفرما در واردات کالا,پروفرما در ترخیص کالا,مندرجات پروفرما,مشاوره تهیه پروفرما,صدور پروفرما,دریافت پروفرما,آموزش تکمیل پروفرما